Đào Tạo Khuôn Ép Nhựa [Linh Kiện Khuôn Mẫu]

English Version
Japanese Version

Kiến thức về khuôn ép nhựa


Nguồn từ internet- Dịch bởi: Mr Tuân
Mold components .JSC - mail: info@moldviet.net

Khuôn là gì?
Các Dạng Khuôn
[BÀI TẬP]
Các Dạng Khuôn
Khuôn Đúc, Khuôn Rèn Dập, Khuôn Dập, Khuôn đúc áp lục, khuôn nhựa
Khuôn ép phun
[BÀI TẬP]
Quá trình ép nhựa của khuôn ép phun
Đóng khuôn, Đặt họng Phun, làm Lạnh, Mở Khuôn
Kết Cấu Của Khuôn
Kết cấu của khuôn
[BÀI TẬP]
Tên của các cấu trúc khuôn
Khuôn 2 tấm , Khuôn 3 tấm, khuôn không rãnh dẫn
Chức năng của các phần chính
[BÀI TẬP]
Chi tiết thường dùng, Pin đẩy, Vỏ khuôn, Lõi trượt, Lõi nới lỏng
Chi tiết thường dùng, Pin đẩy, Vỏ khuôn, Lõi trượt, Lõi nới lỏng
Trình tự chuyển động của khuôn
[BÀI TẬP]
Trình tự chuyển động của khuôn
Mở khuôn(bắt đầu), Mở khuôn (hoàn thành) , Phần đẩy (Bắt đầu), Phần đẩy (Hoàn thành), Phần đẩy , Đóng khuôn (Bắt đầu), Đóng khuôn (Hoàn thành), một chu trình
Vai trò của từng phần
Chày Và Cối
[EXERCISE]
Các dạng lõi
Chày và cối, Các dạng lõi, Lõi được tạo, Vị trí của lõi
hệ thống rãnh dẫn nhựa
[BÀI TẬP]
Kiểu bố trí rãnh dẫn, Tên của cổng phun
rãnh dẫn nhựa , Cổng phun, Phần của cuống phun
Xử lý không góc thoát
[BÀI TẬP]
cài đặt slide, Cài đặt lõi nới lỏng, Tính toán xi lanh thủy lực
Cách khối trượt thoát ra, khối trượt vào, Phương pháp xi lanh thủy lực
Các phần đẩy
[BÀI TẬP]
Phương pháp đẩy, Chọn lò xo cho tấm đẩy 1, Chọn lò xo cho tấm đẩy 2, chọn lò xo khí
Đẩy Pin, Ống đẩy, Tấm Tháo, Đẩy bằng khí nén, Đẩy kép, Đẩy thủy lực, Đẩy tấm
Làm mát khuôn
[BÀI TẬP]
Phương pháp làm mát lõi
Vị trí đường làm mát , làm mát phần chày, Mát phần cối
Khử khí và thông khí
[BÀI TẬP]
Khuyết điểm của khử khí và thông khí
Khử khí và thông khí là gì?, Thiết kế khử khí và thông khí
Cân nhắc kích thước khuôn
[BÀI TẬP]
Kích thước khuôn
Kích thước khuôn, Khả năng thoát sản phẩm, Vị trí đẩy pin
Xác định vật liệu khuôn
[BÀI TẬP]
Các vật liệu khuôn làm khuôn
Tiêu chí vật liệu, Dạng và mục đích sử dụng của vật liệu, Xử lý nhiệt vật liệu
[PHỤ LỤC]
Khuôn hình thành từ dạng vít
[BÀI TẬP]
Kiểu ren trục vít
Kiểu trục vít, Tạo Khuôn ren bên trong, Vị trí của trục vít quay, Tạo ren vít bên ngoài
Chất lượng của sản phẩm đúc
Chất lượng của sản phẩm đúc
[BÀI TẬP]
Chất lượng của sản phẩm đúc
Chất lượng của sản phẩm đúc, Quá trình đúc, Làm thế nào để cái thiện chất lượng?
Kích thước của sản phẩm
[BÀI TẬP]
Tính toán tỉ lệ co ngót, Tỉ lệ đường dẫn dòng chảy
Tỉ lệ co ngót, Góc thoát khuôn, Tỉ lệ đường dẫn dòng chảy
Hoạt động của máy ép nhựa
Installation of Mold
[BÀI TẬP]
Các bước cài đặt khuôn
Cài đặt khuôn , Bước cài đặt khuôn, Bu lông cài đặt khuônt
Điều kiện điều chỉnh khuôn
[BÀI TẬP]
Chú ý điều kiện đúc
Điều kiện đúc, Điều kiện nhiệt độ, Điều kiện phun
Cấu trúc máy của khuôn ép nhựa
[BÀI TẬP]
Tính toán lực kẹp khuôn
Thiết bị đẩy, Thiết bị kẹp, Lực và hệ thống truyền, Thiết bị điều khiển điện
Các loại nhựa và đặc tính
Các dạng nhựa
[BÀI TẬP]
Các dạng nhựa
s
Nhựa nhiệt dẻo, Nhựa dẻo nhiệt rắn, Sự khác nhau giữa chất dẻo kết tính và chất dẻo vô định hình
Đặc tính của nhựa
[BÀI TẬP]
Đặc tính của nhựa
Đặc tính của nhựa, Đặc điểm của nhựa trong ép phun
Vấn đề đúc và giải pháp
Vấn đề đúc và giải pháp
[BÀI TẬP]
Nguyên Nhân, giải pháp, và vấn đề đúc
Vết lõm, Biến dạng, Sụ biến trắng, Đường hàn, Ba via, Khuyết thiếu, Sự tạo đuôi, Dấu vết dòng chảy
Thông Tin công nghệ
Thép thích hợp cho nhựa chủ yếu, Tỉ lệ co ngót sản phẩm, L/T (Tỉ lệ dòng chảy) Target, Khoảng cách Tie Bar của máy nhựa, Lực kẹp và cài đặt bu lông của khuôn, Áp lưc lên khuôn, Nhiệt độ khuôn, Sự so sánh giữa áp lực trực tiếp và áp lực gián tiếp; Ví dụ chuyển đổi hệ thống của vật liệu nhựa, Thời gian phản ứng và đóng rắn của mỗi loại nhựa,Đặc tính của nhựa

Danh sách từ vựng

Miêu tả các phần
Thứ tự ABC - By Item
Miêu tả hình thái

Phụ Lục

Nội Dung học tập có tham khảo các tài liệu trong nước và nước ngoài.

SỰ nhận biết kích thước 3 chiều
Danh sách từ vựng NC
NC Là gì?

Hướng dẫn hoạt động

Danh sách tài liệu tham khảo


Tất cả các quyền được bảo lưu, Copyright (C) 2007-2012 Bach khoa ha noi