Bạc Cuống Phun

Bạc Cuống Phun

Bạc Cuống Phun

Mã SP:Bạc cuống phun

Sẵn hàng Liên hệ
Bạc Cuống Phun SB

Bạc Cuống Phun SB

Mã SP:bạc cuống phun

Sẵn hàng Liên hệ
1

Bạc dẫn hướng

Bạc GB Trơn

Bạc GB Trơn

Mã SP:Bạc trơn dẫn hướng trong khuôn

Sẵn hàng Liên hệ
Bạc Trơn vật liệu 20cr

Bạc Trơn vật liệu 20cr

Mã SP:Bạc trơn 20cr

Sẵn hàng Liên hệ
Bạc vai

Bạc vai

Mã SP:bạc vai

Sẵn hàng Liên hệ
Bạc Vai - Suj2

Bạc Vai - Suj2

Mã SP:BV-suj2

Sẵn hàng Liên hệ
Bạc Vai - 20Cr

Bạc Vai - 20Cr

Mã SP:BV-20Cr

Sẵn hàng Liên hệ
Bạc vai SGBH

Bạc vai SGBH

Mã SP:SGBH

Sẵn hàng Liên hệ
1

Lò Xo

Lò Xo Vàng

Lò Xo Vàng

Mã SP:Lò xo vàng TF - Dùng trong khuôn mẫu

Sẵn hàng Liên hệ
Lò Xo Xanh - Blue

Lò Xo Xanh - Blue

Mã SP:Lò xo xanh TL - Dùng cho khuôn mẫu

Sẵn hàng Liên hệ
Lò Xo Xanh - Green

Lò Xo Xanh - Green

Mã SP:TH

Sẵn hàng Liên hệ
Lò Xo Đỏ

Lò Xo Đỏ

Mã SP:Lò xo đỏ TM - Dùng cho khuôn mẫu

Sẵn hàng Liên hệ
Lò xo nâu TB

Lò xo nâu TB

Mã SP:Lò xo nâu TB - dùng cho khuôn mẫu

Sẵn hàng Liên hệ
Lò xo khuôn mẫu

Lò xo khuôn mẫu

Mã SP:TF, TM, TL, TH, TB

Sẵn hàng Liên hệ
1

Ốc Vít - Bu Lông

Ốc Chí

Ốc Chí

Mã SP:Ốc Chí MSWJ

Sẵn hàng Liên hệ
Bu Lông Treo

Bu Lông Treo

Mã SP:CBT

Sẵn hàng Liên hệ
Ốc bịt thẳng MSW

Ốc bịt thẳng MSW

Mã SP:MSW

Sẵn hàng Liên hệ
Ốc bi

Ốc bi

Mã SP:BPY- BPJF

Sẵn hàng Liên hệ
Kẹp khuôn

Kẹp khuôn

Mã SP:

Sẵn hàng Liên hệ
Ốc chữ T

Ốc chữ T

Mã SP:Ốc T

Sẵn hàng Liên hệ
Đai Ốc

Đai Ốc

Mã SP:

Sẵn hàng Liên hệ
Vòng đệm khuôn

Vòng đệm khuôn

Mã SP:

Sẵn hàng Liên hệ
Bu lông chìm

Bu lông chìm

Mã SP:CB

Sẵn hàng Liên hệ
Ốc phẳng chìm

Ốc phẳng chìm

Mã SP:

Sẵn hàng Liên hệ
1

Chốt Dẫn Hướng

Chốt Dẫn Hướng

Chốt Dẫn Hướng

Mã SP:GP-SUJ2

Sẵn hàng Liên hệ
Chốt dẫn hướng - 20Cr

Chốt dẫn hướng - 20Cr

Mã SP:GP20Cr

Sẵn hàng Liên hệ
1

Bu Lông Vòng

Bu Lông Vòng

Bu Lông Vòng

Mã SP:Bu lông vòng

Sẵn hàng Liên hệ
1

Ốc Bịt Côn

Ốc Bịt Côn

Ốc Bịt Côn

Mã SP:Screw-PT

Sẵn hàng Liên hệ
Ốc bịt inox

Ốc bịt inox

Mã SP:Susxm7

Sẵn hàng Liên hệ
Ốc bịt đồng

Ốc bịt đồng

Mã SP:Mswt

Sẵn hàng Liên hệ
1

Chốt Hồi

Chốt Hồi

Chốt Hồi

Mã SP:RP8TH

Sẵn hàng Liên hệ
1

Vòng Định Vị

Vòng định vị

Vòng định vị

Mã SP:Vòng định vị

Sẵn hàng Liên hệ
1

Linh Kiện Cho Khuôn 3 Tấm

Kéo Dùng Cho Khuôn Ba Tấm

Kéo Dùng Cho Khuôn Ba Tấm

Mã SP:Kéo khuôn

Sẵn hàng Liên hệ
Kéo Khuôn 3 Tấm

Kéo Khuôn 3 Tấm

Mã SP:Kéo Khuôn khóa mặt

Sẵn hàng Liên hệ
Pin Giật Kênh Dẫn

Pin Giật Kênh Dẫn

Mã SP:SRL

Sẵn hàng Liên hệ
Khóa khuôn 3 tấm

Khóa khuôn 3 tấm

Mã SP:PLS PLL PLM

Sẵn hàng Liên hệ
Khóa mặt phân khuôn

Khóa mặt phân khuôn

Mã SP:Z-MFK

Sẵn hàng Liên hệ
Khóa khuôn

Khóa khuôn

Mã SP:Z-T

Sẵn hàng Liên hệ
1

Pin Đẩy

Pin Đẩy Thẳng - Suj2

Pin Đẩy Thẳng - Suj2

Mã SP:EP-Suj2

Sẵn hàng Liên hệ
Pin Đẩy Bậc

Pin Đẩy Bậc

Mã SP:EP-Bac

Sẵn hàng Liên hệ
Pin Đẩy Dẹt

Pin Đẩy Dẹt

Mã SP:EP-Det

Sẵn hàng Liên hệ
Pin Đẩy Ống

Pin Đẩy Ống

Mã SP:EP-Ong

Sẵn hàng Liên hệ
Pin Đẩy Thẳng SKD

Pin Đẩy Thẳng SKD

Mã SP:Pin đẩy khuôn mẫu

Sẵn hàng Liên hệ
1

Shot Counter

Bộ đếm khuôn M-CVPL

Bộ đếm khuôn M-CVPL

Mã SP:M-CVPL

Sẵn hàng Liên hệ
Bộ đếm khuôn M-CVR

Bộ đếm khuôn M-CVR

Mã SP:M-CVR

Sẵn hàng Liên hệ
1

Hệ Thống Làm Mát

Chuột Nước

Chuột Nước

Mã SP:Đầu nước

Sẵn hàng Liên hệ
Gioăng Nước Cao Su

Gioăng Nước Cao Su

Mã SP:ORP

Sẵn hàng Liên hệ
Ống nước thẳng

Ống nước thẳng

Mã SP:Ren nước

Sẵn hàng Liên hệ
Bịt nước

Bịt nước

Mã SP:linh kiện khuôn mẫu

Sẵn hàng Liên hệ
CÚT NƯỚC

CÚT NƯỚC

Mã SP:Cút nước - linh kiện khuôn

Sẵn hàng Liên hệ
1

Dấu Ngày Tháng

MarK Date - Dấu Ngày Tháng

MarK Date - Dấu Ngày Tháng

Mã SP:Mark Date

Sẵn hàng Liên hệ
1

Định Vị Khuôn

Rơ le lò xo

Rơ le lò xo

Rơ le lò xo

Mã SP:Rơ le lò xo - linh kiện khuôn mẫu

Sẵn hàng Liên hệ
1

Hệ thống slide

Chốt xiên

Chốt xiên

Mã SP:Z-AP

Sẵn hàng Liên hệ
Khóa slide

Khóa slide

Mã SP:Z-SL

Sẵn hàng Liên hệ
1

Nấm hơi

Nấm hơi

Nấm hơi

Mã SP:

Sẵn hàng Liên hệ
1
Danh mục sản phẩm

Thiết kế web bởi Moldviet