Kết cấu của máy ép nhựa
KẾT CẤU CỦA MÁY ÉP NHỰA

Máy đúc nhựa gồm hệ thống phun, khuôn và hệ thống kẹp. Chương này giải thích kết cẩu của phần tử cơ bản.
(Kích vào mỗi phần, sự giải thích sẽ hiện ra trên màn hình)


Hệ thống phun


Thiết bị kẹp


Hệ thống truyền và điện


Điều khiển điện